0
Mijn winkelwagen

Uw winkelwagentje is leeg.

Garantie

Garantie voorwaarden nieuwe snor-en bromscooters Polderscooter.

 

A. Op nieuwe BTC scooters die door Polderscooter worden verkocht, zit standaard 3 jaar motorische garantie.
    Op nieuwe Piaggio,Vespa,Kymco en Peugeot scooters zit standaard 2 jaar motorische garantie. 
    Op nieuwe Magic scooters zit standaard 1 jaar motorische garantie. 

B. De volgende onderdelen/zaken komen niet voor garantie in aanmerking:

1. Aan slijtage onderheven onderdelen zoals: banden, remschijven, remblokken, kabel,v-snaren, lampen, bougies, zekeringen, accu's, rubbers, olie, luchtfilters, frictiematerialen.

2. Alle schade die voorkomt uit het niet laten uitvoeren van de reguliere onderhoudsbeurten door Polderscooter.

3. Alle schade die het gevolg is van reparaties,aanpassingen of onderhoud die niet door Polderscooter wordt voorgeschreven.

4. Bij zelf sleutelen,monteren,demonteren en opvoeren van de scooter vervalt de garantie.

5. Alle schade die voortkomt door een hogere belasting dan staat beschreven, in het instructieboekje.

6. Schade die voorkomt door ongevallen.

7. Scooters die gebruikt worden voor verhuur.

8. Alle schade die voorkomt uit natuurrampen,diefstal,brand enz.

9. Alle schade die voortkomt uit chemische producten zoals:zout,olie, rook,zeewater,vogeluitwerpselen en dergelijke.

D. Polderscooter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

1. Kosten van periodiek onderhoud tijdens de garantieperiode.

2. Afleveringskosten.

3. Kosten voortkomend uit enig werk wegens voordien ondeugdelijk en/of slecht uitgevoerd werk.

4. Bijkomende kosten gemaakt ivm een schadeclaim door bijvoorbeeld wegsleepkosten, telefoonkosten, hotel-dinerkosten, gederfde inkomsten, kosten voor vervangend vervoer of enige ander kosten tijdens de reparatieperiode.

Hieronder zijn de garantie bepalingen vermeld  inzake de WINDGOO E bike fietsen:

Alleen de oorspronkelijke klant (naam vermeld op het verzendadres) heeft recht op de beperkte garantiedekking die ingaat op de dag dat de Windgoo door de koper wordt ontvangen.

Wat is inbegrepen in de garantieservice?

Voor Windgoo-producten die tijdens de garantieperiode kwaliteitsproblemen hebben, kunnen klanten contact met ons opnemen.

Garantiebeschrijving

Wanneer er na de ontvangstdatum niet-menselijke schade optreedt zal dit eerst bevestigd worden door het Windgoo servicecentrum. Hierna zal het garantieprocedure van start gaan. 

We bieden gratis garantie na verkoop maar kunnen kosten in rekening brengen voor het vervangen van onderdelen & accessoires, afhankelijk van de gebruiksperiode en de levenscyclus van het accessoire. 

De garantieperiode van de Windgoo en zijn onderdelen is als volgt:

Periode
 
Kosten
service
 
Kosten
onderdelen
Onderdelen
< 6 maanden Gratis Gratis Alles
6-12 maanden Gratis 50% betalen Batterij/Motor/Controller
6-12 maanden
 
Gratis
Gratis Alles behalve
Batterij/Motor/Controller
12-24 maanden
 
Gratis
100% betalen Alles
>24 maanden Betalen door
gebruiker
100% betalen Alles
Man-made damage Betalen door
gebruiker
100% betalen Alles

 

Elektrische fietsen en elektrische steps zijn grote producten, de producten worden bij aflevering goed verpakt. In zeldzame gevallen zullen de producten onvermijdelijk stoten en krassen hebben als gevolg van expreslevering.
Zonder het uiterlijk van het product en het normale rijden te beïnvloeden, zijn de lichte krassen of krassen niet gegarandeerd als een kwaliteitsprobleem

Niet-garantievoorwaarden

De volgende situaties vallen niet onder de garantie:

  • Overschrijd de geldigheidsduur van de productgarantie zoals hierboven vermeld
  • Geen aankoopbewijs
  • Door mensen veroorzaakte schade
  • Schade veroorzaakt door externe factoren (zoals brand, overstroming, storm, bliksem, aardbeving, etc.)
  • Eventuele schade veroorzaakt door gebruik, onderhoud en afstelling die niet in overeenstemming is met de vereisten van de "Gebruikershandleiding"
  • Demonteren of repareren zonder toestemming
  • Andere storingen en schade die niet zijn veroorzaakt door het ontwerp, de fabricage, de kwaliteit en andere problemen van het product zelf
  • De geaccumuleerde kilometerstand heeft de 2000 kilometer overschreden.
  • Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie.
  • Onderdelen die zijn gekocht bij niet-officiële distributiekanalen van Windgoo vallen ook niet onder de Windgoo garantie en zijn voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker.